Новини

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК №5 З ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ДІЛОВОДСТВА В ПЕРВИННИХ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Профспілкова організація, її виборні профоргани:профком або профорганізатор (у малочисельних організаціях), ревізійні комісії здійснюють свою діяльність згідно з чинним законодавством України, Статутом Профспілки працівників освіти і науки України, здійснюючи функції передбачені п.п.49.1 – 49.18 та 49.20 – 49.22 Статуту. Успіх цієї роботи значною мірою залежить від рівня ведення документації, організаторської роботи та контролю за виконанням прийнятих рішень...

Право педагогічних та науково-педагогічних працівників на виплату допомоги на оздоровлення гарантовано державою

Згідно зі ч. 1 ст. 57 Закону України «Про освіту»держава гарантуєвиплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу(ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки. Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 р. № 78 «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої...

ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ОСВІТЯН: ПИТАННЯ, ЩО КОНТРОЛЮЮТЬСЯ ПРОФСПІЛКОЮ

Здійснення ефективного соціального захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки не можливе без здійснення профспілковим комітетом та адміністрацією навчального закладу низки обов’язкових заходів щодо врегулювання виробничих та соціально-побутових питань в трудових колективах, які надані профспілковим органам і регламентуються, ст..21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Законом «Про соціальний діалог в Україні», п...

ЦК Профспілки вимагає скасування наказу МОН № 443 про скорочення на 10% чисельності непедагогічних працівників

ЦК Профспілки звернувся до Прем’єр-міністра України, Міністра освіти і науки України та Міністра юстиції України з приводу необхідності скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 13.04.2016 № 433 «Про деякі питання формування штатних нормативів», яким зобов’язано керівників навчальних закладів забезпечити скорочення на 10% керівного, адміністративного, управлінського, господарсько-обслуговуючого...

Період декретної відпустки зараховується до педагогічного стажу – роз’яснення Держпраці

Державна служба України з питань праці на власному сайтінадала роз’яснення з питань, пов’язаних з наданням декретної відпустки та зарахуванням її до загального та спеціального (педагогічного) стажу Відповідно до частини третьої статті 179 КЗпП України за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства...

З 1 травня бюджетникам, серед яких освітяни, підвищується заробітна плата

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 6 квітня 2016 р. № 288 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», згідно з якою з 1 травня 2016 року підвищуються розміри посадових окладів та ставок заробітної плати працівників бюджетних установ, зокрема галузі освіти, які...