Новини

НІ - передачі ПТНЗ на фінансування місцевими бюджетами

 ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув проект закону«Про внесення змін до Закону Україну «Про передачу об’єктів права державної такомунальної власності» щодо передачі професійно-технічних, позашкільнихнавчальних закладів з державної в комунальну власність» та повідомляє наступне. Завантажити лист ЦК...

Оплата індивідуальної роботи вчителя з хворими дітьми

 У якому порядку здійснюється оплата праці вчителя загальноосвітньої школи за проведені години індивідуальної роботи з хворими дітьми, навчання яких відбувалося вдома? Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8 затверджено нове Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. Цим наказом скасовано попереднє Положення, що було затверджене наказом від 20...

Прожитковий мінімум у цінах червня 2016 року

Відповідно до статті 5 Закону України «Про прожитковиймінімум»Міністерство соціальної політики України повідомляє, щофактичний розмірпрожиткового мінімуму у цінах червня 2016 рокуу розрахунку на місяць на одну особу становив2683 грн(з урахуванням суми податку на доходи фізичних осіб –2900грн), для дітей віком до 6 років –2644 грн, для дітей віком від 6 до 18 років –3177 грн,для працездатних осіб –2767грн(з урахуванням суми податку на доходи фізичних осіб –3141грн), для осіб, які втратили працездатність, –2262 гривні...

Зміна розміру оплати праці при присвоєнні педзвання «учитель-методист»

Відповідно до пункту 3.15 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерство освіти і науки України від 06.10.2010№ 930,рішення атестаційної комісії повідомляється педагогічному працівнику одразу після її засідання під підпис. Атестаційний лист педагогічного працівника підписується у двох примірниках, один з яких зберігається в особовій справі педагогічного працівника, а другий не пізніше трьох днів після атестації видається йому під підпис...

Збереження середнього заробітку здійснюється до дня фактичної демобілізації

Указом Президента України № 115/2016 від 25 березня 2016 року передбачено звільнення у березні-квітні 2016 року військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період відповідно до Указу Президента України від 21 липня 2014 року № 607 та під час першої черги часткової мобілізації відповідно до Указу Президента України від 14 січня 2015 року № 15. Відповідно до ч...

Національна профспілка вчителів Великобританії на захисті якісної освіти

Національна профспілка вчителів Великобританії заявляє, що новий проект закону про освіту для всіх, запропонований урядом, свідчить про хибні урядові пріоритети щодо вчителів, шкіл та учнів. Переведення шкіл у статус академій звузить та поступово зведе нанівець існуючі механізми захисту працівників. Скорочення фінансування буде мати значні наслідки для шкіл та вчителів. Воно призведе до подальшого погіршення умов праці, збільшення навантаження і не сприятиме підвищенню оплати праці вчителів...

Фінансове забезпечення ПТНЗ: відповідь Міністерства освіти і науки України

На листи Профспілки працівників освіти і науки України від 29.02.2016 № 02-5/161, Об’єднання профспілок Харківської області від 11.03.2016 № 03/01- 25/62, Федерації професійних спілок Кіровоградської області від 09.03.2016 №01-19/71, що надійшли до Адміністрації Президента України, щодо фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів Міністерство освіти і науки України інформує наступне...

Відпустка вчителя влітку при звільненні чи переведенні: консультація ЦК Профспілки

До ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звернувся педагог за консультацією. «Вчитель в минулому році звільнився за власним бажанням з одного загальноосвітнього навчального закладу й працевлаштувався з 2 листопада минулого року в інший. Бухгалтерія відмовляє у наданні щорічної основної відпустки влітку цього року повної тривалості, мотивуючи тим, що не відпрацьовано повний робочий рік, і передбачає відпустку тривалістю 40 календарних днів...

Уряд готує рішення про підвищення соціальних стандартів

Уряд готує пакет законопроектів щодо суттєвого реформування системи оплати праці, які дозволять підвищити соціальні стандарти і покращити матеріальне становище українців. У вересні вони разом із проектом Державного бюджету на 2017 рік будуть подані до Верховної Ради України. Про це за результатами зустрічі Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана із представниками Федерації професійних спілок України, повідомив Міністр соціальної політики Андрій Рева...

Про правомірність звільнення працівника у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці

Верховний суд України сформував правову позицію щодо правомірності звільнення працівника у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці. У цивільній справі № 6-3048цс15 за позовом працівника про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу Судова палата у цивільних справах ВСУ роз’яснила порядок застосування трудового законодавства у випадках скорочення чисельності або штату...