103. Профспілка, її організаційні ланки можуть припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації.

Рішення про реорганізацію чи ліквідацію Профспілки приймається з’їздом, організаційної ланки – конференцією, зборами.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин делегатів з’їзду, конференції, учасників зборів за наявності кворуму.

104. У випадку припинення діяльності Профспілки, її організаційних ланок майно та кошти Профспілки, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, використовуються на статутні чи благодійні цілі згідно з рішенням з’їзду або передаються вищим за ступенем профспілковим органам.

105. Припинення, призупинення чи заборона діяльності Профспілки з інших підстав можуть здійснюватись лише за рішенням суду відповідно до законодавства.

Кiлькiсть переглядiв: 367