/Files/images/Слайд11.JPG/Files/images/Слайд2.JPG

 1. Загальні положення
 2. Мета і завдання, принципи діяльності профспілки
 3. Члени професійної спілки, їх права та обов’язки
 4. Основи організаційної структури Профспілки
 5. Первинні профспілкові організації
 6. Територіальні (районні, районні у містах, міські, обласні, республіканська) організації Профспілки, прирівняні до них згідно із абз.2 п.42.1.
 7. Вищі органи Профспілки
 8. Профспілка та міжнародний профспілковий рух
 9. Майно і кошти Профспілки
 10. Контроль за діяльністю виборних профсп.органів. Ревізійні комісії в організац. ланках Профспілки. Контрольно-ревізійна комісія
 11. Права Профспілки, її організаційних ланок як юридичних осіб
 12. Умови та порядок припинення діяльності Профспілки, її організаційних ланок
Кiлькiсть переглядiв: 456