101. Профспілка та її організаційні ланки є юридичними особами відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» на підставі цього Статуту.

Вони здійснюють свої повноваження, набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні зобов’язання через свої керівні виборні органи, що діють відповідно до законодавства України та цього Статуту, мають печатку, штамп встановленого зразка, рахунки в банках.

Організаційні ланки Профспілки повідомляють відповідні управління юстиції про належність до Профспілки. Первинні профспілкові організації повідомляють роботодавця про належність до Профспілки.

Зразки круглих печаток, штампів профорганів всіх рівнів визначаються інструкцією, затвердженою ЦК Профспілки.

Профспілка має свій Статут, символіку.

102. Місце розташування Центрального комітету Профспілки:

01012, м. Київ, майдан Незалежності, 2

Кiлькiсть переглядiв: 310